Акафист святому Ангелу Хранителю

Кондак 1 Из­бра́н­ный от Го́с­по­да Бо́­га на хране́ние ду́­ши моея́ и телесе́, свя­ты́й А́н­ге­ле, по­хва́ль­ная ти вос­пе­ва́­ти дерза́ю, не­до­сто́й­ный раб твой; ты же, я́ко име́яй дерз­но­ве́­ние к Ца­рю́ Небе́сному, от вся́­ких мя бед и скор­бе́й, от враг ви́­ди­мых же и не­ви́­ди­мых защити́, зо­ву́­ща: Ра́­дуй­ся, А́н­ге­ле Госпо́день, неусыпа́емый хра­ни́­те­лю мой. Икос 1 А́н­ге­ле свя­ты́й, по́сланный с … Читать далее Акафист святому Ангелу Хранителю